- ALUMNI -
NameYear Of StudyCurrent PositionWork Place Address
Dr. UB Shabari 2008-11 Asst. Professor AJ Dental college, Mangalore
Dr. Venugopal SS 2008-11
Dr. Vishal Oza 2009-12
Dr. Jayadeep N.A 2010-13
Dr. Sharmila G.S 2010-13
Dr. Pritish Patnaik 2011-14
Dr. Sumukh M 2011-14 Asst. Professor RajaRajeshwari Dental college
Dr. Varun Nambiar N.S 2012-15 Chief consultant Varun Nambiar's Dental clinic, Nileshwar,Kerala
Dr. Jayanth 2012-15
Dr. Dilip Singh Rajput 2012-15 Private Consultations Dental clinics, Ahmedabad
Dr. Aseema Pati 2012-15
Dr. Anupam Tiwary 2012-15
Dr. Rashmi 2012-15
Dr. Laxmish Kumar 2013-16
Dr. Jameel S 2013-16
Dr. Hardik S.Rupareliya 2013-16 Consultant Surat General Hospital
Dr. Vijay K. Makasana 2013-16 Chief consultant Dr. Makasanna's Dental clinic
Dr. Ketan Ramoliya 2013-16
Dr. Chinmaya Ranjan Joshi 2013-16
Dr. Neha Shetty 2014-17
Dr. Ganesh G.K 2014-17 Asst. Professor Sharavathi Dental College, Shimoga
Dr. Naik Neel Kumar 2014-17
Dr. Jaydip M. Vora 2014-17
Dr. Gadkari Soumeen 2014-17
Dr. Punit Dubey 2014-17
Dr. Joji Peter 2015-18
Dr. Dimple Rani M Bangera 2015-18
Dr. Vachhani Dipu 2015-18
Dr. Vishalkumar Boricha 2015-18
Dr. Atic Thomas 2015-18
Dr. Surabhi. V 2015-18
Dr.Karthik Kumar 2018-19
Dr.Aishwarya Jayachandra 2018-19
Dr.Swathi 2018-19
Dr.Jeff K Zacharia 2018-19
Dr. Vishal S Nair 2018-19
Dr. Nirmala S 2018-19
DR. TEJKIRAN T SHETTY 2019-20
DR. SELVAMALATHI A 2019-20
DR. PRATHIBA S 2019-20
DR. ABHINAV S SUVARNA 2019-20
DR. DIVYA AGRAWAL 2019-20
DR. PRAKRITI SASINDRAN K 2019-20
DR.K AISHWARYA 2020-21
DR. RUBEN ABRAHAM JAMES 2020-21
DR. ABHINAV MITRA 2020-21
DR. VAIBHAVI 2020-21
DR. LIMA L 2020-21
DR. POORNIMA REDDY R 2020-21